top of page

Beleid informatieveiligheid Bas Brummans Fotografie

 

De AVG/Autoriteit Persoonsgegevens vereist per 25 mei 2018 op basis van Europese regelgeving een infomatie veiligheid beleid voor organisaties die persoonsgegevens verwerken.

 

Ook Bas Brummans ~Fotografie  verwerkt persoonlijke informatie en heeft veiligheidsbeleid opgesteld. Onderstaand treft u dit veiligheid beleid aan alsmede een privacy verklaring aan. Bas Brummans Fotografie vindt dat uw persoonlijke informatie ook persoonlijk mag blijven en gaat uiterst zorgvuldig om met alle door u verstrekte informatie.

 

 

 

Algemeen

 

Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op ons eigen ICT systeem. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Voor een prive fotoshoot ontvangt u een privacy verklaring ter ondertekening en een poseercontract. Hiermee verklaart u zich akkoord met registratie van uw gegevens/beelden. De tekst van de privacy verklaring treft u onderstaand aan. U kunt ten allen tijde Bas Brummans Fotografie verzoeken uw gegevens (gedeeltelijk) te verwijderen.

 

Vastlegging en verstrekking algemene gegevens

 

NAW-gegevens en data worden vastgelegd in een geautomatiseerd systeem voor facturering. Deze gegevens worden in de financiële administratie van Bas Brummans Fotografie verwerkt en zijn derhalve ook inzichtelijk voor controlerende externe boekhouder/fiscalist die administratie controleert op correctheid en fiscale aangifte verzorgt.

Inschrijvingsgegevens voor een nieuwsbrief waarvoor u zich inschrijft worden bewaard zolang u deze nieuwsbrief wenst te ontvangen. U kunt toezending te allen tijde stopzetten. Bij stopzetting worden uw algemene gegevens in het systeem voor de automatische nieuwsbrief verwijderd.

Het geautomatiseerde systeem (computer) is voorzien van actuele antivirus en inbraak software en is encrypted. Een backup wordt op een externe harddisk (en niet aan het internet verbonden) vastgelegd die niet toegankelijk voor derden wordt opgeslagen.

Bas Brummans Fotografie maakt op website gebruik van Google cookies. Bij website bezoek wordt surfgedrag via Google bekeken enkel met het doel het ontwerp van de website te optimaliseren (dus niet verpersoonlijkt en ter analyse van persoonlijk surfgedrag).

 

Vastlegging beelden

 

Tijdens fotoshoots worden uiteraard beelden gemaakt en vastgelegd. Voor prive modellen wordt een prive contract opgesteld wat omgang (opslag en publicatie) met beelden regelt. Voor opdrachtwerk wordt in een contract of per mail afgesproken hoe met de beeldinformatie wordt omgegaan. Voor documentair werk geldt nederlands portretrecht.

Gelet op beeldrecht van de fotograaf worden beelden opgeslagen in het beeldarchief van bas brummans fotografie. (voor evt. latere publicatie doeleinden).  

 

Gebruik privacygevoelige informatie

 

Beeldinformatie wordt gebruikt binnen contractueel afgesproken kaders. (geldt voor beelden na 15-5-18 gemaakt). Bij voorgenomen afwijking hiervan wordt afstemming daarover gezocht met opdrachtgever of model.

 

 

 

Privacy verklaring Bas Brummans Fotografie

 

Bas Brummans fotografie  (onderdeel BASB Amsterdam, Bloemgracht 166A, 1015 TT Amsterdam, email: info@basbrummans.com Geregistreerd bij KvK Amsterdam.

 

Doeleinden en rechtsgrond verwerking

 

Gegevensvastlegging is een noodzakelijke voorwaarde voor het kunnen uitvoering van fotografie opdrachten. Geautomatiseerde besluitvorming wordt niet gebruikt

 

Ontvangers van de persoonsgegevens

 

Ontvangers van persoonsgegevens ontvangen enkel uw algemene NAW gegevens (en ip adres) voor zover noodzakelijk voor hun dienstverlening.

 

Delen gegevens met andere organisaties (buiten de EG)

 

Bas Brummans Fotografie maakt gebruik van Google Analytics en andere webanalysediensten. Deze diensten maken gebruik van cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. In het geval van Google Analytics wordt de informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers die zich bevinden buiten Europa. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over het websitegebruik op te stellen voor Bas Brummans Fotografie en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

 

Bewaartermijn

 

Uw. Beelden worden voor onbeperkte termijn opgeslagen in Bas Brummans fotoarchief (niet extern toegankelijk). Uw algemene NAW gegevens worden (enkel) in de boekhouding volgens wettelijke termijn bewaard. Uw eventueel andere persoonlijke gegevens worden maximaal 5 jaren bewaard.

 

Rechten omtrent registratie

 

Uw beelden worden behandeld conform met u individueel afgesloten fotografie (poseer)contract. (geldig na 25-5-2018) en/of in kader van documentair werk binnen de kaders van geldend portretrecht.

 

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen). Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hierover contact opnemen met info@basbrummans.com

 

Recht gegevens(verwerking) te (laten) wijzigen of in te trekken

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Bas Brummans Fotografie de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.
Bas Brummans Fotografie kan deze Privacy Verklaring wijzigen. We raden u aan deze Privacy Verklaringop onze website regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 5 mei 2018.

 

Klachten

 

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met info@basbrummans.com. Als u er met ons vervolgens niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

deze verklaring is opgesteld 15-5-2018 en  geldig tot wijziging welke hier gepubliceerd wordt

bottom of page